Mam rzadko spotykaną zdolność do szybkiego wykonywania powierzonych zadań niezależnie od ich stopnia skomplikowania. Jeśli na etapie wstępnej analizy uznam, że nie jestem kompetentny do wykonania jakiegoś zadania – bezzwłocznie o tym informuję. Jeśli podejmę się realizacji zadania – zostanie ono wykonane w nadzwyczaj krótkim terminie. W żadnym projekcie, w którym uczestniczyłem nie doszło do opóźnień z mojej winy, a zwykle dostarczałem rozwiązanie znacząco przed ustalonym terminem.