Tam gdzie pojedynczy developer to za mało na realizację skomplikowanego projektu – przydaje się dobry, obiektywny i bezstronny konsultant, który może pomóc w średniej/dużej korporacji pogodzić potrzeby „biznesu” z ograniczeniami narzucanymi przez dział IT lub dostawcę.

Moje doświadczenie oraz kompetencje pozwalają na doradztwo przy dużych projektach systemów związanych z obsługą baz danych, projektowaniem formatek i walidacji lub integracją różnych systemów (wymiana danych, zasilanie baz danych). Szczególne i wyjątkowe doświadczenie w branży ubezpieczeniowej przydaje się również w projektach, które z ubezpieczeniami związku nie mają.

Wyjątkowa sprawność w realizacji zadań pozwala na przygotowywanie w ramach usług konsultingowych działających mockupów frontendów lub nawet całych fragmentów aplikacji, co przy dużym projekcie pozwala na szybkie sprawdzenie podejścia / logiki zanim przekaże się wymagania do dostawcy. Ogranicza to ryzyko zlecenia prac nadmiarowych lub popełnienia błędów, które potem skutkują przekroczeniem terminów i/lub znaczącym zwiększeniem kosztów.