Specjalizuję się w profesjonalnych frontendach:

  • webowych – tworzonych w technologii SPA (Single Page Application). Wykorzystuję do tego framework Sencha Ext JS (responsywny i nowoczesny framework JavaScript)
  • desktopowych – aplikacje kompilowane do natywnego kodu Windows, MacOS, Linux (Delphi)

Wąska specjalizacja w branży ubezpieczeniowej nie jest ograniczeniem w wykonaniu aplikacji back office dla dowolnej innej branży według wymagań zleceniodawcy.

W zakresie technologii po stronie serwera oferuję rozwiązania w oparciu o:

  • PHP
  • Node.js

Potrafię projektować i obsługiwać bazy danych:

  • SQL (MySQL, PostreSQL, MariaDB, MS SQL)
  • MongoDB (obiektowa baza danych)

UWAGA! Nie jestem certyfikowanym administratorem żadnej z w/w baz danych. Potrafię zaprojektować model bazy danych, zaimplementować go i wdrożyć.