Firma powstała w 1995 roku i jej nietypowa jak na firmę informatyczną nazwa ma swoje źródło w początkach, w których głównie sprzedawałem ubezpieczenia (majątkowe i na życie). Tworzenie oprogramowania było dodatkową pracą, choć było zgodne z profilem mojego wykształcenia.

Moje doświadczenie w sprzedaży ubezpieczeń owocowało rozwojem ciekawego i pomysłowego programu dla agentów (początkowo tylko Warty), który z czasem zyskał dobrą renomę i był chętnie używany w całej Polsce przez małe i średnie agencje ubezpieczeniowe.

Nietuzinkowe podejście do kwestii frontendu sprzedażowego, tworzenie rozwiązań kompleksowych, szytych na miarę potrzeb i oczekiwań pośredników ubezpieczeniowych, świetny kontakt i znajomość potrzeb klientów (agentów) spowodowało, że w 2007 roku TUiR WARTA S.A. wybrała moje rozwiązanie jako tymczasowe narzędzie do sprzedaży ubezpieczeń w sieci sprzedaży Warty.

Wdrożenie aplikacji w sieci sprzedaży wówczas drugiej co do wielkości firmy na rynku trwało zaledwie 3 miesiące i zakończyło się powodzeniem. Agenci od razu dostali gotowe do pracy, kompleksowe narzędzie sprzedaży wszystkich ubezpieczeń, które wówczas oferowała Warta w agencyjnej sieci sprzedaży (w tym ubezpieczenia korporacyjne i życiowe).

W kolejnych latach stworzyłem wyjątkowo wygodny w obsłudze i prosty do rozbudowy frontend sprzedażowy Warta XXI, który znakomicie wspierał agentów w ich codziennej pracy oferując wiele przydatnych funkcjonalności. Zdobywałem doświadczenie nie tylko w projektowaniu i wdrażaniu aplikacji desktopowej ale również wykonałem szereg aplikacji webowych dla backoffice Warty do obsługi Gwarancji ubezpieczeniowych, nadawania uprawnień agentom do produktów w Warta XXI oraz obsługi ankiet.

W latach 2005-2010 oferowałem na rynku unikalny i bardzo pomysłowy system ANALIZATOR, który pozwalał na masowe kalkulacje składek komunikacyjnych (OC i AC) tysięcy scenariuszy ubezpieczeniowych kilkunastu zakładów ubezpieczeń. Z aplikacji korzystały: Warta, PZU, Hestia, Generali, Uniqa, Concordia.

W latach 2012-2016 na zlecenie Centrali PZU S.A. przygotowałem, wdrożyłem i utrzymywałem aplikację do obsługi Flot samochodowych. Wykorzystywana była przez Pracowników PZU S.A. w Centrali oraz Oddziałach terenowych.

W latach 2009-2012 byłem współtwórcą pierwszego w polskim internecie portalu wyszukującego ubezpieczenia oraz agentów, którzy je sprzedają – Polisowo.pl . Portal liczył składki kilkunastu zakładów ubezpieczeń i pozwalał je wyszukiwać wg różnych kryteriów (nie tylko ceny) a następnie pokazywał agentów w pobliżu, którzy mogą takie ubezpieczenie sprzedać. Niestety wyprzedziliśmy rynek o jakieś 3 lata i nie było zainteresowania tym rozwiązaniem w takim modelu biznesowym (nie byliśmy multiagencją).

Agent21

Suma moich wieloletnich doświadczeń – zrealizowanie, wdrożenie i utrzymywanie wielu projektów – pozwoliły na stworzenie kolejnego unikalnego, pomysłowego i ogromnie przydatnego narzędzia wspierającego pracę agentów, czyli systemu Agent21.

W obecnej sytuacji, agenci sprzedają ubezpieczenia za pomocą webowych aplikacji firm ubezpieczeniowych. Do tego dochodzi ryzyko wycieku danych osobowych z dostępnych aplikacji CRM dla agentów „w chmurze”. Konieczność zawierania umów powierzenia danych z podmiotami zewnętrznymi (dostawcami „chmury”) i uzyskania zgód zakładów ubezpieczeń na korzystanie z takich aplikacji są dużym problemem lub ryzykiem wielu małych i średnich agencji.

Dlatego najlepszym wsparciem, jakie można dać takim agentom jest dedykowana agentom ubezpieczeń przeglądarka internetowa z licznymi opcjami wsparcia oraz własna, bezpieczna baza danych.

Agent21 jest doskonałą realizacją tych potrzeb agentów: desktopowa aplikacja do obsługi agencji ubezpieczeniowej z wbudowanym systemem bazodanowym oraz przeglądarką zintegrowaną z aplikacjami sprzedażowymi.

Zainteresowanie agentów wskazuje, że pomysł jest dobry i część pośredników (małych i średnich – do 100.000 polis rocznie) szukało takiego rozwiązania.