*** Gwarantowana szybka aktualizacja dla wszystkich użytkowników ***


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Jak pobrać plik i wczytać go do programu ?

1. Kliknij prawym przyciskiem myszy na wybrany przez siebie plik do pobrania ;

2. Z podręcznego menu wybierz : "Zapisz element docelowy jako..."

3. W polu "Nazwa pliku" powinna być pełna nazwa pobieranego pliku razem z rozszerzeniem. Po wprowadzeniu nazwy pliku znajdź folder docelowy na dysku (lub dyskietkę), gdzie chcesz zapisać pobierany plik, naciśnij przycisk "Zapisz".

  UWAGA 
Niektóre przeglądarki automatycznie rozpoznają pliki jako ZIP i dodają rozszerzenie ZIP. Dlatego BEZWZGLĘDNIE proszę dopisywać rozszerzenie zgodne z treścią przedstawioną na stronie WWW, np. "SS_WARTA.PX1". Jeżeli mimo to u Państwa na dysku pobrany plik będzie miał rozszerzenie ".ZIP" to należy w "Eksploratorze Windows" zmienić nazwę pliku na taką jaka widnieje na stronie WWW.

Plik aktualizacyjny programu WARTY ma następujący format : <SS_WARTA.___>,
słownie :  SS dolne podkreślenie WARTA kropka trzy dolne podkreślenia.

Plik aktualizacyjny programu PZU ma następujący format : <SS_PZU.___>
 słownie :  SS dolne podkreślenie PZU-kropka-trzy dolne podkreślenia.

Plik aktualizacyjny programu PTU ma następujący format : <SS_PTU.___>
 słownie :  SS dolne podkreślenie PTU-kropka-trzy dolne podkreślenia.

dolne podkreśenie = <SHIFT + klawisz "-" /minus/>

Pliki należy nagrywać do FOLDERU, który ma MAKSYMALNIE 8 znaków w nazwie BEZ POLSKICH LITER i SPACJI (standardowy katalog DOS'a).
 

Nowa wersja programu.

         Po zakończeniu pobierania pliku, uruchom program ubezpieczeniowy, wybierz opcję "Różne - Aktualizacja programu - Odczytanie nowej wersji". W pole "Katalog źródłowy" wpisz nazwę folderu do którego pobrano plik (pkt. 3).
        Jeżeli chcesz nagrać nową wersję programu na innych stanowiskach agencji, to po prosu przegraj w "Eksploratorze Windows" pobrany plik na dyskietkę i dalej postępuj jak wyżej.

Nowy komponent.

         Po zakończeniu pobierania pliku, uruchom program ubezpieczeniowy, wybierz opcję "Różne - Aktualizacja programu - Odczytanie komponentów". W pole "Katalog źródłowy komponentu" wpisz nazwę folderu do którego pobrano plik (pkt. 3). Program automatycznie odczyta wszystkie nagrane w tym miejscu komponenty.

Komponenty można nagrywać na dyskietki lub dyski CD-R i CD-RW w celu przeniesienia ich na inne komputery w agencji. Ogólne informacje o tym czym są komponenty przeczytasz TUTAJ.

 

 
Wyślij pocztę do michal@dorfin.waw.pl z pytaniami i uwagami dotyczącymi tej witryny sieci web.
Copyright © 2008 Biuro Usługowo-Handlowe "DOR-FIN" s.c.
Ostatnia modyfikacja: 30 sierpnia 2008 11:57

Liczba gości od 24.04.2003 :