Już ponad 250 agencji w Oddziałach : Mazowieckim (Centr.,Pd., Pn), Lubuskim, Lubelskim, pracuje na programie WARTY = 15% przypisu całej WARTY w Polsce !!! - dołącz do elity !!!!!!!.


 

 

 


UWAGA !

Zgodnie z jednym z praw Murphy'ego, każdy program ma co najmniej jeszcze jeden błąd.

 


I. Informacje ogólne.

     Program WARTY miał być początkowo używany wyłącznie w mojej agencji B.u.u.P. Jednak zapotrzebowanie na tego typu oprogramowanie spowodowało rozpoczęcie  jego rozpowszechniania wśród agentów. W grudniu 1995 roku pierwszy agent  (Andrzej Kilarski) zdecydował się na zakup programu WARTY. Początki nie były łatwe - pierwsi klienci z dużą rezerwą decydowali się na jego zakup. Z czasem, gdy liczba użytkowników rosła, program się rozbudowywał, nowych klientów pozyskiwałem dzięki rozmowom na szkoleniach i reklamie, jaką robili mi dotychczasowi użytkownicy.
W chwili obecnej nazwisko Jasiński jest znane prawdopodobnie wszystkim agentom w Oddziale warszawskim, którzy kiedykolwiek interesowali się oprogramowaniem dla agentów.

       Bardzo udana współpraca z pracownikami merytorycznymi Oddziału WARTY skutkuje dużą niezawodnością programu (patrz UWAGA obok) pod względem naliczania składek i zgodności wystawionych polis z obowiązującymi w naszym Oddziale zarządzeniami oraz oczywiście OWU.

II. Zakres produktowy.

W poniższej tabeli zaprezentowano produkty obsługiwane przez program wraz z obsługiwanymi czynnościami :

Ryzyko

Obliczanie składki

Drukowanie polisy

Drukowanie wniosku

Drukowanie arkusza kalkulacji składki

OC (OC Assist.) + ZK

Ó

Ó

Ó

Ó

AC

Ó

Ó

Ó

Ó

Pakiet

Ó

Ó

Ó

Ó

NW

Ó

Ó

n/d

n/d

MOTO-Assistance

Ó

Ó

Ó

n/d

Travel

Ó

Ó

Ó

Ó

SKI

Ó

Ó

n/d

n/d

Sport

Ó

Ó

Ó

 

NNW

Ó

Ó

Ó

 

Mieszkanie

Ó

Ó

Ó

n/d

Dom letniskowy

Ó

Ó

Ó

n/d

Dom w Budowie

Ó

Ó

Ó

n/d

W-D-S

Ó

Ó

Ó

Ó

MiŚ

Ó

Ó

Ó

Ó

Duży Ogień

ë

Ó

ë

Duża Kradzież

ë

Ó

ë

 

Sprzęt Elektroniczny

Ó

Ó

Ó

 

OC Lekarzy

Ó

Ó

Ó

Ó

OC Nauczycieli

Ó

Ó

 

 

OC Rzeczoznawców

Ó

Ó

ë

 

OC Doradcy podatkowego

Ó

Ó

ë

 

OC Geodetów

Ó

Ó

ë

 

OC Cudzoziemców

Ó

Ó

 

 

OC w życiu prywatnym

Ó

Ó

Ó

 

OC Przewoźnika

Ó

Ó

Ó

n/d

OC Spedytora

Ó

Ó

Ó

n/d

OC Ogólne

Ó

Ó

Ó

n/d

Rolne

Ó

Ó

Ó

n/d

Ratalniki – Dowody wpłaty

n/d

Ó

n/d

n/d

Ó – program wykonuje wskazaną czynność dla danego ryzyka

ë – wskazana funkcja jest w trakcie opracowywania

powrót do początku strony

III. Zakres funkcjonalny.

Poza obsługą wyżej wymienionych produktów program wykonuje następujące czynności :

- obsługuje wznowienia polis i kolejne raty - można generować listy do klientów do wysłania zwykłą pocztą i przez e-mail ;

- drukuje wszystkie raporty wymagane przez WARTĘ : Sprzedawcy, Polis Anulowanych, raport do ROS’a, raport SORUS i wiele innych przydatnych w pracy agenta ;

- obsługuje cesje do polis AC i majątkowych (drukuje odpowiednie zapisy na polisie wraz z dokumentami dodatkowymi) ;

- drukuje aneksy do polis AC (o Wyposaż. Dodatkowym., o zniesieniu zwyżki za prod. USA itp.);

- drukuje i rozlicza wnioski o zwrot składki ;

- drukuje deklaracje o przystąpienie do Klubu Klienta WARTY ;

- zawiera treść ogólnych warunków ubezpieczenia w wersji elektronicznej : AC, Mieszkań, Domów Letn., WDS, OC Ogólne, MiŚ – dzięki czemu można błyskawicznie odszukać dowolną treść w OWU ;

- obsługuje programy RAZEM, PARKING, VITAY, Kredyt Bank, SORUS ;

- umożliwia rejestrację i rozliczenie produkcji „podagentów” ;

- rejestruje informacje o wykonanych zdjęciach - sporządza stosowne wydruki do każdego filmu ;

- rejestruje szkody klienta (podawane przez WARTĘ) ;

- drukuje i rejestruje faktury prowizyjne do WARTY ;

- zawiera moduł statystyki w podziale na grupy ubezpieczeń i ryzyka ;

- pokazuje na ekranie polisę / wniosek (w pełnym kolorze)  przed wydrukiem - można sprawdzić poprawność wypełnionych pól ;

- program pracuje w sieci lokalnej (również stworzonej w środowisku WINDOWS) ;

- zabezpieczenia danych przed utratą - opcja archiwizacji ;

 

Baza danych tworzona przez program jest wykorzystywana we wszystkich możliwych opcjach, dzięki czemu odwołując się do istniejącego rekordu (np. nazwisko klienta, nr rejestracyjny, nr polisy) program automatycznie wypełnia wszystkie wymagane pola.

 

powrót do początku strony

IV. Zalety programu.

 1. prosty w obsłudze i przejrzysty interfejs użytkownika
  Wśród użytkowników programu jest wiele osób, dla których jest to pierwszy profesjonalny program i nie mają z jego obsługą większych problemów. Interfejs wymuszający niejako przechodzenie za każdym razem przez te same pola nie jest wbrew pozorom pozbawiony sensu (więcej wyjaśnień TUTAJ)
 2. minimalne wymagania sprzętowe :
  O wymaganiach piszę TUTAJ.
 3. wysoka niezawodność :
  Ze względu na zastosowanie prostych rozwiązań, obecnych w komputerach od zawsze (tryb tekstowy) program działa niezawodnie z każdym systemem opartym o MS-DOS (nawet z Windows XP) - więcej wyjaśnień znajdziesz TUTAJ.
 4. gwarancja bardzo szybkiego dostępu do bazy danych :
  Program działa bardzo szybko również przy ogromnych, liczących ponad 100.000 rekordów, bazach danych. Na programie pracuje największa (pod względem przypisu, a więc i liczby polis) agencja WARTY w kraju już od 7 lat. Program działa niezawodnie i szybko - agencja nie musi inwestować w specjalny, szybki komputer.
 5. kontrola wprowadzanych danych :
  Program jest zabezpieczony przed wprowadzeniem danych niezgodnie z OWU lub taryfą. Automatycznie uniemożliwia przypadkowe wybranie dwóch wykluczających się opcji. Jednocześnie jest elastyczny, to znaczy w przypadku odstępstw od OWU czy taryfy również można wystawić poprawnie polisę.
 6. bezproblemowa praca w sieci :
  Aby program pracował w sieci nie potrzeba dodatkowych rozszerzeń. Każdy Windows ma wbudowaną obsługę sieci. Wystarczy komputery połączyć kablem sieciowym, odpowiednio skonfigurować Windows i już można program uruchamiać w wersji sieciowej.
 7. bezpośredni kontakt z autorem :
  Dzięki temu, że program pisze i sprzedaje ta sama osoba, a przy okazji również pracuje aktywnie w branży, nieocenioną zaletą jest możliwość uzyskania natychmiastowej pomocy zarówno sprawie programu jak i w sprawach ubezpieczeniowych ;
 8. najszybsza możliwa aktualizacja oprogramowania :
  Autor programu jest agentem i również pracuje na tym programie. Co najważniejsze pracuje w Oddziale warszawskim, a więc aktualizuje program zgodnie z Zarządzeniami obowiązującymi w Warszawie ;
 9. rozszerzenia internetowe :
  Dzięki specjalnemu "Centrum Internetowemu" program podąża za najnowszymi trendami w informatyce - wysyłanie powiadomień e-mail'em, aktualizacja przez internet - więcej wyjaśnień znajdziesz TUTAJ. ;
 10. najtańszy program na rynku :
  W chwili obecnej nie ma tańszego produktu o tak szerokim zakresie obsługi agencji WARTY.
  Informacje na temat cen oraz aktualnych promocji można uzyskać kontaktując się bezpośrednio z autorem (0501-307-938).

powrót do początku strony

V. Wady programu.

 1. brak bezpośredniej integracji z internetem :
  Jest to również wada wynikająca z zastosowanego trybu tekstowego aplikacji. Jednakże  stworzone "Centrum Internetowe" (to już aplikacja Windows) uzupełnia tę niedogodność w dosyć bezbolesny i logiczny sposób - oba programy się komunikują nie angażując dodatkowo użytkownika ;
 2. brak połączenia z bazą danych programów PZU/PTU/GENERALI/SAMOPOMOC :
  W przypadku osób korzystających z obu programów - WARTY, PZU, PTU, GENERALI, SAMOPOMOCY, ta niedogodność w miarę przybywania nowych rekordów pojazdów i klientów może powodować drobne utrudnienia. Jednak już w drugiej połowie roku 2004 stworzę specjalne moduły integrujące obie bazy danych.

powrót do początku strony

VI. Ciekawostki.

-- Kod źródłowy programu liczy : ponad 230.000  linii tekstu.
-- liczba znaków (bajtów) :
ponad 8,5 milionów = 8,5 Mb ;

powrót do początku strony

 
Wyślij pocztę do michal@dorfin.waw.pl z pytaniami i uwagami dotyczącymi tej witryny sieci web.
Copyright © 2008 Biuro Usługowo-Handlowe "DOR-FIN" s.c.
Ostatnia modyfikacja: 30 sierpnia 2008 11:57

Liczba gości od 24.04.2003 :