Centrum Internetowe

Centrum Internetowe jest dodatkiem do programów ubezpieczeniowych WARTY i PZU, który pozwala na integrację pewnych elementów tych programów ubezpieczeniowych z internetem. Jest to aplikacja WINDOWS'owa. Działa wyłącznie na komputerze na którym jest zainstalowany program ubezpieczeniowy.
Niniejszy opis dotyczy zarówno programu WARTY jak i PZU, ponieważ w obu tych przypadkach aplikacja "CENTRUM INTERNETOWE" (w skrócie CI) działa tak samo.INSTALACJA.
"CI" znajduje się w pliku komponentu : MAILER.PXX

Aby zainstalować "CI" wykonaj następujące kroki :
1. pobierz stosowny plik komponentu (nazwa powyżej) - osobno dla programu WARTY i PZU ;
2. w programie wybierz opcję : "Różne - Aktualizacja programu - Odczytanie komponentów". Wpisz 
    folder (8 znaków bez spacji), do którego nagrano ściągnięty plik, naciśnij ENTER.
3. program odczyta plik ze wskazanego folderu, rozpakuje i gotowy program "MAILER.EXE" 
    umieści w podfolderze programu (WARTY/PZU) o nazwie "E-MAIL".
4. na pulpicie Windows należy stworzyć nowy skrót, który będzie uruchamiał plik "MAILER.EXE".
    Jeżeli posiadasz oba programy WARTA i PZU to należy stworzyć dwa odrębne skróty - jeden
    do pliku w folderze programu PZU drugi w folderze WARTY.

Po wykonaniu tych czynności można już uruchomić program "Centrum Internetowe".


KONFIGUROWANIE USTAWIEŃ POCZTY.
(jeżeli nie korzystasz z poczty to Ciebie ten rozdział nie dotyczy)

W związku z tym, że "CI" umożliwia wysyłanie powiadomień o kończącym się ubezpieczeniu przez E-MAIL należy skonfigurować ustawienia swojej skrzynki pocztowej :
1. wybierz opcję "Plik - Ustawienia poczty" ;
2. w zakładce ogólne wpisz "Nazwę agencji" oraz swój adres E-Mail. Dodatkowo wpisz również 
     standardowy tekst tytułu e-mail'a, który pojawi się u klienta po nadejściu wiadomości  np. : 
     "Przypomnienie o kończącym się ubezpieczeniu" ;
3. w zakładce "Serwery" musisz wpisać dane serwerów (takie same jak w OUTLOOK EXPRESS), z 
    których korzystasz wysyłając i odczytując e-mail'e ;
4. Na zakończenie naciśnij przycisk "OK".


WYSYŁANIE POWIADOMIEŃ PRZEZ E-MAIL.
Aby wysłać powiadomienia przez e-mail, musisz wykonać następujące kroki :
1. Uruchom program ubezpieczeniowy (WARTY/PZU) ;
2. za pomocą opcji "Wydruki - Wydruk przypomnień polis" wygeneruj listę kończących się polis/rat w 
    zadanym okresie ;
3. Jeżeli w liście będą klienci, u których jest wpisany adres e-mail to będzie można uruchomić opcję 
     "Przygotuj listy E-MAIL". Po wybraniu tej opcji program automatycznie wygeneruje i zapisze na 
     dysku wszystkie listy e-mail z przypomnieniami. Po zakończeniu operacji poinformuje w jakim 
     folderze nagrano te listy.
4. wyjdź z programu ubezpieczeniowego i uruchom "CI" ;
5. wybierz opcję "Internet - Wyślij powiadomienia przez e-mail" ;
    a. w oknie musisz najpierw wybrać jedną z grup wygenerowanych przypomnień (nazwa grupy składa 
        się m. in. z okresu z jakiego są przypomnienie tej grupy) ;
    b. następnie z listy przypomnień w tej grupie możesz :
         - wybrać wszystkich do wysyłki (przycisk "Zaznacz wszystkie") ;
         - odznaczyć wszystkich (przycisk "Odznacz wszystkie") ;
         - klikając myszką z wciśniętym jednocześni przyciskiem Ctrl (na klawiaturze) wybrać dowolne 
           osoby z tej listy ;
         - wysłać wszystkie zaznaczone listy (przycisk "Wyślij zaznaczone").
W dolnej części okna można obejrzeć treść wiadomości  do każdego wybranego klienta.

UWAGA. Treść wiadomości e-mail można zmienić tylko w programie ubezpieczeniowym za pomocą opcji "Wydruki - Edycja tekstu przypomnień - Tekst wiadomości E-MAIL".

WYSYŁANIE ZAPYTANIA O ZWROT SKŁADKI (tylko WARTA)

Aby wysłać zwroty składek przez e-mail, musisz wykonać następujące kroki :
1.        Opcja menu „Różne – Zwroty za niewyk. okres” ;
2.        Opcja : „Nowy zwrot (nowa procedura)” ;
3.        Wypełnij wszystkie pola zgodnie z informacjami na ekranie ;
4.        Jeżeli zapytanie wysyłasz e-mail’em to zaznacz opcję : „Zapytanie wysyłamy do WARTY przez 
        E-Mail” ;
5.        Wydrukuj wniosek o zwrot składki (taki sam jak dotychczas) ;
6.        Jeżeli zapytanie wysyłasz FAXEM to wydrukuj „Zapytanie o zwrot składki” ;
7.        Jeżeli zapytanie wysyłasz E-Mail’em to program automatycznie zapisze to zapytanie w pliku na 
       dysku, musisz następnie wykonać następujące kroki :

      a.        wyjdź z programu „WARTY” (lub przeskocz do Windows, klawisz <Alt-Tab>);

      b.       uruchom aplikację „MAILER.EXE”. Znajdziesz ją w folderze <C:\WARTA\E-MAIL> 
       proponuję zrobić skrót do tej aplikacji na pulpicie
;

      c.        w menu wybierz opcję „Plik – Ustawienia poczty”. Wprowadź wszystkie ustawienia dotyczące 
       poczty (jeżeli nie wiesz co wpisać to analogiczne pola są w „OUTOOK EXPRESS” w 
       ustawieniach konta pocztowego – przepisz stamtąd wszystkie informacje) ;

      d.       wybierz opcję „Internet – Wyślij zapytanie o zwrot składki” ;

      e.        z listy „Zapisanych e-mail’i....” wybierz to zapytanie, które chcesz wysłać ;

      f.         naciśnij przycisk „Wyślij zapytanie” ;

      g.       Po wysłaniu musisz uruchomić swój program pocztowy (np. Outlook Express) i czekać na    
      odpowiedź z Oddziału ;

      8.        Po otrzymaniu zwrotnej informacji z Oddziału (FAXEM lub MAILEM) powróć do programu 
       WARTY i w tej samej opcji (z pkt. 1) wybierz funkcję : „Drukuj zlecenie płatnicze”. Program 
       wydrukuje zlecenie płatnicze klientowi.

WYSYŁANIE PLIKU EKSPORTU DO INSPEKTORATU PZU (tylko PZU)

UWAGA !!! Aby zaszyfrować i wysłać plik do Inspektoratu PZU należy BEZWZGLĘDNIE zainstalować program WINRAR, który powinni Państwo otrzymać od Inspektoratu.

Aby zaszyfrować i wysłać plik eksportu ZEPUS do inspektoratu musisz wykonać następujące kroki :
1.       Za pomocą opcji "Różne - Eksport danych do PZU..." wygeneruj plik eksportu w formacie XML ;
2.        Otwórz aplikację Centrum Internetowe i wybierz opcję : 
        "Internet - Spakuj i wyślij ZEPUS do Inspektoratu" ;
3.        Wypełnij wszystkie pola w ramce "Ustawienia podstawowe" :
        a. "Folder gdzie zainstalowany jest WINRAR" - tutaj wprowadź folder, do którego wcześniej 
             zainstalowano program WINRAR ;
         b. Wybierz opcję "Nagraj zaszyfrowany plik do folderu...", jeżeli chcesz eksport zanieść na 
              dyskietce to Inspektoratu lub Internet masz w innym komputerze.
         c. Wybierz opcję "Wyślij zaszyfrowany plik prze E-mail...", jeżeli masz dostęp do Internetu na tym 
             samym komputerze - należy oczywiście wpisać adres e-mail inspektoratu ;
          d. "Wprowadź hasło szyfrujące", które dał Inspektorat ;
          e. Jeżeli wcześniej nie wprowadzono - to uzupełnij dane konta pocztowego SMTP 
              (odpowiedzialnego za wysyłanie poczty) ;
          UWAGA !!! Wszystkie ustawienia podstawowe automatycznie zostaną zapisane i już 
          więcej nie będzie trzeba ich wprowadzać (chyba, że coś się zmieni) ;
4.        Wybierz nazwę pliku (XML), który wygenerował program w pkt. 1 ;
5.        Naciśnij przycisk "ZASZYFRUJ i wyślij plik ZEPUSA" ;
      Program AUTOMATYCZNIE uruchomi WinRAR'a, zaszyfruje wskazany plik, wyśle przez internet 
       (lub nagra na dyskietkę, w zależności od wybranej powyżej opcji) ;
To wszystko - plik wysłany szybko i bezboleśnie.

AKTUALIZACJA PROGRAMU PRZEZ INTERNET.
Aby zaktualizować program ubezpieczeniowy przez internet, musisz wykonać następujące kroki :
1. Zamknij wszystkie działające programy na danym komputerze ;
2. Uruchom "CI" ;
3. wybierz opcję "Internet - Sprawdź aktualizację programu" ;
4. naciśnij przycisk "Sprawdź aktualizację" ;
5. "CI" automatycznie połączy się z serwerem firmy DOR-FIN, sprawdzi jaka jest tam wersja, 
    pokaże to na ekranie.
6. Jeżeli chcesz pobrać tę wersję naciśnij przycisk "Pobierz aktualizację" ;
7. "CI" automatycznie pobierze aktualizację i rozpakuje ją w folderze programu ubezpieczeniowego.
Uruchom już zaktualizowaną wersję programu (WARTY/PZU).

KOPIOWANIE AKTUALIZACJI.
Po pobraniu aktualizacji z serwera jej kopia zostaje zachowana. Można więc ją przekopiować (np. na dyskietkę lub do dowolnego folderu na komputerze), aby zaktualizować program na innych stanowiskach w agencji (nie dotyczy wersji sieciowej programu). Aby wykonać operację kopiowania aktualizacji wybierz "Obsługa programu - Kopiowanie aktualizacji". Wpisz folder docelowy (czyli miejsce gdzie chcesz skopiować tę aktualizację) i naciśnij przycisk "Kopiuj". "CI" skopiuje plik aktualizacji do wskazanego folderu - czyli na przykład na dyskietkę, którą zaktualizujesz programyu na innych stanowiskach w agencji.

AKTUALIZACJA PROGRAMU.
Czasami zdarza się, że po uruchomieniu w programie ubezpieczeniowym opcji "Różne - Aktualizacja... - Nowa wersja programu" program nie chce się uruchomić. Dlatego też "CI" posiada analogiczną funkcję zaktualizowania programu z dowolnego folderu (np. dyskietki). Aby zaktualizować obecną na tym komputerze wersję programu należy wybrać w "CI" menu "Obsługa programu - Aktualizacja programu".
Następnie należy wybrać folder źródłowy, gdzie znajduje się plik z aktualizacją. Następnie należy nacisnąć przycisk "Aktualizuj". "CI" odczyta ze wskazanego folderu plik aktualizacyjny i automatycznie zaktualizuje program ubezpieczeniowy.

DALSZE PRACE NAD CENTRUM INTERNETOWYM.

Centrum Internetowe będzie rozbudowywane o kolejne funkcje, które ułatwią pracę z programem.

,
 
Wyślij pocztę do michal@dorfin.waw.pl z pytaniami i uwagami dotyczącymi tej witryny sieci web.
Copyright © 2008 Biuro Usługowo-Handlowe "DOR-FIN" s.c.
Ostatnia modyfikacja: 02 kwietnia 2008 07:41

Liczba gości od 24.04.2003 :